Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.03.2016 16:26:37 

Eragon

Starověký jazyk
eRWe.cz klikněte na uvedený odkaz a dozvíte se své pravé (elfské) jméno...

Starověký jazyk z Eragona

Aí varden abr du Šrur’tugals gata vanta. - Strážce Jezdců žádá vstup.
Aiedail - jitřenka
arget - stříbro
Argetlam - Stříbrná ruka
Atra gülai un ilian tauthr ono un atra ono waíse sköliro frá rauthr. -Nechť tě provází štěstí a spokojenost a jsi chráněn před nepřízní.
Böetq istalri! - Širý oheň!
breoal - rodina; dům
brisingr - oheň
Deloi moi! - Půdo, proměň se!
delois - rostlina se zelenými listy a nachovými květy
Domia abr Wyrda - Nadvláda osudu (kniha)
dras - město
draumr kópa - snový pohled
Du grind huildr! - Podrž bránu!
Du Silbena Datia - Vzdychající mlhy (píseň)
Du Súndavar Freohr - Smrt stínů
Du Vrangr Gata - Klikatá cesta
Du Weldenvarden - Strážný les
Edoc’sil - Nedobytná
eitha - jít; odejít
Eka aí fricai un Šur’tugal! - Jsem Jezdec a přítel!
ethgrí - vyvolávat
Fethrblaka, eka weohnata néiat haina ono. Blaka eom iet lam. - Ptáčku, neublížím ti. Sedni mi na ruku.
garjzla - světlo
Gath un reisa du rakr! - Spoj a zvedni mlhu!
gedwëy ignasia - zářivá dlaň
Gëuloth du knífr! - Otup meč!
Helgrind - Brány smrti
iet - můj (hovorově)
jierda - zlomit; uhodit
Jierda theirra kalfis! - Zlom jim lýtka!
Manin! Wyrda! Hugin! - Paměť! Osud! Myšlenka!
Moi stenr! - Kameni, proměň se!
Nagz reisa! - Přikrývko, zvedni se!
Osthato Chetowä - Truchlící mudrc
pömnuria - můj (spisovně)
Ristvak’baen - Místo velkého zármutku
seithr - čarodějnice
Šur’tugal - Dračí jezdec
Skulblaka, eka celöbra ono un mulabra ono un onr Šur’tugal né haina. Atra nosu waíse fricai. - Draku, vzdávám ti úctu a nechci tobě ani tvému Jezdci ublížit. Buďme přáteli.
slytha - spánek
Stenr reisa! - Zvedni kámen!
thrysta - tlačit; stlačit
Thrysta deloi. - Stlačit zemi.
Thverr stenr un atra eka hórna! - Překroč kámen, ať slyším!
Togira Ikonoka - Zdravý mrzák
tuatha du orothrim - zmírnit hlupákovu moudrost (úroveň ve výcviku Jezdců)
Varden - Strážní
vöndr - tenký rovný klacek
Waíse heill! - Uzdrav se!
Wiol pömnuria ilian. - Pro mé štěstí.
wyrda - osud
yawë - pouto důvěry


                                                                   Starověký jazyk z  Eldesta

adurna - voda
Agaetí Blödhren - Oslava Pokrevní přísahy
Aiedail - jitřenka
Argetlam - Stříbrná ruka
Atra esterní ono thelduin / Mor'ranr lífa unin hjarta onr / Un du evarínya ono varda. - Nechť nad tebou vládne štěstí / Nechť je mír v tvém srdci / Ať hvězdy nad tebou bdí.
Atra guliä un ilian tauthr ono un atra ono waíse skölir fra rauthr. - Nechť tě provází štěstí a spokojenost a jsi ochranou před neštěstím.
Atra nosu waíse vardo fra eld hórnya. - Ať jsme chráněni před posluchači.
Bjartskular - Zářivá šupina
blöthr - zastavit
Brakka du vanyalí sem huildar Safira un eka! - Zeslab kouzlo, které drží Safiru a mě!
brisingr - oheň
Dagshelgr - Posvátný den
draumr kópa - snový pohled
Du Fells Nángöroth - Hory zatracení
Du Fyrn Skulblaka - Válka s draky
Du Völlar Eldrvarya - Hořící pláně
Du Vrangr Gata - Klikatá cesta
Du Weldenvarden - Strážný les
dvergar - trpaslíci
Ebrithil - Mistr
edur - vrch nebo důležité místo
Eka fricai un Šur'tugal - Jsem Jezdec a přítel!
elda - zdvořilostní oslovení, vyjadřující velké uznání muži či ženě
Eyddr eyreya onr! - Vyprázdni si uši!
fairth - obrázek, zachycený pomocí kouzla
finirael - zdvořilé oslovení pro nadějného mladého muže
Fricai Andlát - přítel smrti (jedovatá houba)
Gala O Wyrda brunhvitr / Abr Berundal vandr-fódhr / Burthro laufsblädar ekar undir / Eom kona dauthleikr... - Zpívej, ó Osude s bílým čelem, / O nešťastně poznamenaném Berundalovi / Narozeném pod dubovým listím / Smrtelnici...
gánga aptr - couvat
gánga fram - jet dopředu
Gath sem oro un lam iet. - Ať se šíp spojí s mojí rukou.
gedwëy ignasia - zářivá dlaň
Gëuloth du knífr - Otup nůž!
haldthin - plod hlohu
Helgrind - Brány smrti
hlaupa - běžet
hljödhr - tichý
jierda - zlomit; uhodit
kodthr - chytit
Kvetha Fricai - Zdravím, příteli
lethrblaka - netopýr; oř ra'zaků (doslova kožené křídlo)
letta - stůj, zastavit
Letta orya thorna! - Zastav tyto šípy!
Liduen Kvaedhí - Poetické písmo
Losna kalfya iet. - Uvolni mi lýtka.
malthynae - uvázat nebo zadržet na místě; omezit
nalgask - směs včelího vosku a oříškového oleje užívaná na vlhčení kůže nebo rtů
Osthato Chetowä - Truchlící mudrc
Reisa du adurna - Zvednout vodu.
risa - zvednout
Sé mor'ranr ono finna. - Nechť nalezneš klid.
Sé onr sverdar sitja hvass! - Ať vaše meče zůstanou ostré!
Sé orúm thornessa hávr sharjalví lífs. - Ať se tento had hýbe jako živý.
skölir - ochrana; štít
Skölir nosu fra brisingr! - Ochraň nás před ohněm!
sköliro - chráněný
skulblaka - drak (doslova šupinaté křídlo)
Stydja unin mor'ranr, Hrothgar Könungr. - Odpočívej v pokoji, králi Hrothgare.
svit-kona - formální vyjádření úcty pro velmi moudrou elfskou ženu
thrysta - strčit; stlačit
Thrysta vindr. - Stlač vzduch.
Togira Ikonoka - Zdravý mrzák
Varden - Strážný
Vel einradhin iet si Šur'tugal. - Na mé slovo Jezdce.
Vinr Älfakyn - Přítel elfů
vodhr - zdvořilé oslovení běžného muže
vor - mužské oslovení pro blízkého přítele
Waíse heill. - Uzdrav se.
Wiol ono. - Kvůli tobě.
wyrda - osud
Wyrdfell - elfský název pro Křivopřísežníky
yawë - pouto důvěry
zar'roc - utrpení

Starověký jazyk z Brisingru

Adurna rïsa - Vodo, zvedsni se                                                                                                                                                    

Agaetí Blödhren - Oslava pokrevní přísahy                                                                                                                                  

älfa-kona - elfka                            

Äthalvard - spolek elfů věnující  se zachování jejich písní a básní                                                                                                   

 Atra du evanrínya ono varda, Däthedr-vodhr - Nechť hvězdy nad tebou bdí ctěný Däthedře                                                    

Atra esterní ono thelduin, Eragon Šur´tugal. - Nechť nad tebou vládne štěstí, Dračí jezdcě Eragone                                        

Atra guliä un ilian tauthr ono un atra ono walse sköliro fra rauthr - Nechť tě provází štěstí a spokojenost a jsi chráněn před neštěstím.                                                                                                                                                                                     audr - nahoru                                                                                                                                                                               Bjartskular - Zářivá šupina                                                                                                                                                           deyja - zemřít                                                                                                                                                                               draumr kopá - snový pohled                                                                                                                                                         dröttningu - princezna                                                                                                                                                                  Du deloi lunaea. - Uhladit zemi/hlínu                                                                                                                                                Du Namar Aurboda - Vymazání jmen                                                                                                                                           Du Vrang Gata - klikatá cesta                                                                                                                                                       edur - vrch či důležité místo                                                                                                                                                         Eka eddyr aí Šur´tugal...šur´tugal...Argetlam. - Jsem Dračí jezdec...Dračí jezdec...Stříbrná ruka                                                

Eka elrun ono. - Děkuji.                                                                                                                                                               elda - zdvořilostní oslovení, vyjadřující velké uznání muži či ženě                                                                                                 Eldhrimner O Loivissa nuanen, dautr abr deloi/Eldhrimner nen ono weohnaí medh solus un thringa/Eldhrimner un fortha onr fëon vara/Wiol allr sjon. - Vyrůstej, Ó krásná loivisso, dcero země/Vyrůstej, jako bys rostla se sluncem a deštěm/Vyrůstej a ukaž svůj jarní květ/A všem jej vystav na obdiv.                                                                                                                                   Eldunarí - srdce srdcí                                                                                                                                                                     Erisdar - lucerny bez plamene, které používají elfové a trpaslíci (pojmenované po elfovi, který je vynalezl)                               Faelnirv - elfský nápoj, destilát                                                                                                                                                                                  

 

TOPlist